about

wannes morino is a fine art photographer currently residing in antwerp, belgium. his works are analog, mostly on 35mm film.

 

ENG
As a photographer I’m an advocate of unplanned photography. Unplanned: not staged – without predetermined image in mind – with a blank mind. Also unplanned without being meaningless.
My direction is towards the image dictated by the deeper me. Chasing intuition, trying to break free from esthetic ideals, rules and narrative expectations of public / critics. Also myself – my own critique formed by a diet of images and ideas pressurized by society.
My pictures are series of images, often lacking a clear narrative. They do not form ‘an image of …’ in the documentary-sense of giving a complete and clear picture of a given subject. The subjects are an ‘image of …’ in the sense that they are literally images of an unstaged subject. However, often a certain coherence can be discovered between images, thus forming an ‘image of …’.
The images catch the poetry of a moment. A moment that does not exist without surroundings, light, … and of course the photographer himself.

Wannes

 

NL
Als fotograaf ben ik een groot voorstander van ongeplande fotografie. Ongepland: niet geënsceneerd – zonder voorafbepaald beeld in gedachten – met een lege geest. Ook ongepland zonder doelloos te zijn.
Mijn richting is het beeld dat ingegeven worden door het diepere ik. De intuïtie achterna, trachten lost te komen van esthetische idealen, regels en narratieve verwachtingen van publiek / critici. Ook mezelf, mijn eigen kritiek gevormd door een dieet van beelden en ideeën onder druk van de samenleving.
Mijn foto’s zijn reeksen van beelden, waar vaak weinig of geen narratief in terug te vinden is. Ze zijn geen ‘beeld van …’ in de documentaire-zin van het geven van een zo compleet en correct mogelijk beeld van een bepaald onderwerp. De beelden zijn wel een ‘beeld van …’ in de zin dat ze letterlijk beelden zijn van een niet in scene gezet onderwerp. Desondanks is er vaak samenhang te ontdekken tussen de beelden, dus samen vormen ze ook ‘een beeld van …’.
De beelden vatten de poëzie van een moment. Een moment dat niet losstaat maar beïnvloed wordt door omgeving, licht, … en uiteraard de fotograaf zelf.

Wannes